Ekstraordinært Formannskapsmøte

Dette tankanlegget i Muruvik er nå revet.

Formannskapet i Malvik er dag tirsdag, innkalt til ekstraordinært møte førstkommende fredag.

Temaet for møtet er en orientering fra Forsvarsbygg angående ny drivstofforsyning til Værnes.

Saken det dreier seg om er planene for utbygging av tankanlegg for flydrivstoff ved Trondheim lufthavn Værnes.

Havnene i Muruvik og Stjørdal er tidligere nevnt som aktuelle etableringssteder.

Representater fra Forsvarsbygg har tidligere vært på møte med Malvik-politkikerne i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging om planene, og skal nå altså møte lokalpolitikerne i Formannskapet.

Møtet er unntatt offentlighet.