Teateret søker ny teatersjef

Teatersjef Kristian Seltun

Nåværende teatersjef ved Trøndelag Tetaer, Kristian Seltun, fratrer sin stilling ved utgangen av 2018.

Derfor søker styret ved teateret hans etterfølger som teatersjef i et åremål på fire år.

Teatersjefen er teatrets øverste leder og administrerende direktør. Vedkommende rapporterer til styret.

– Vi søker en teatersjef som kan skape teater av høy kunstnerisk kvalitet, er nyskapende og har gode lederegenskaper, sier styreleder for teateret Terje Roll Danielsen i en pressemelding.

Kristian Seltun har sittet i en åremålsperiode på fire år som har vært forlenget to ganger med to kortere perioder, til sammen åtte år.

Trøndelag Teater AS har fem teaterscener som gir rom for scenekunst over et bredt spekter og har i dag drøyt 130 årsverk og en omsetning på 121. millioner kroner.

Trøndelag Teater skal være den viktigste kulturinstitusjonen i Midt-Norge og skal skape engasjerende, utfordrende og underholdende teater.

Søknadsfrist er 20. april 2017 og du kan lese hele utlysningen her.