E-skatten ute til offentlig ettersyn

Nå kan du se hvor mye naboen betaler i e-skatt.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges en eiendomsskatteliste ut for offentlig gjennomsyn i tre uker.

Dette opplyser Malvik kommune på sine nettsider i dag, hvor e-skattelistene blir liggende offentlig tilgjengelig i tre uker frem til den 28.mars.

Lista inneholder gårds- og bruksnummer, takst, skattesats og beregnet skatt. Det er en egen liste over eiendommer som er gitt fritak.

Eiendomsskatt 2017

Fritaksliste for eiendomsskatt 2017

Gårds og bruksnummer for eiendommer i Malvik, finner du her.

Klagefrist 17.april.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.
Klagefristen er 17. april.

Klagen sendes skriftlig til:
Malvik kommune
Eiendomsskatt
Postboks 140
7551 Hommelvik