Nettbanner extra malvik
Hjem i - Malvik + 99,69 dekning i Malvik

99,69 dekning i Malvik

I Malvik kommune er det pr 1. januar totalt 5198 adresser, og hele 5182 av disse, har nå fått vegadresse. Dette tilsvarer hele 99,69%.
Det gjenstår nå bare 16 adresser som ikke har fått tildelt vegadresse, disse 16 benytter det som heter matrikkeladresse, også kalt eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og undernummer.
I løpet av 2016 var det i Nord -Trøndelag økningen i andel vegadresser har vært størst. Deretter er det i fylkene Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane at flest nye vegadresser har kommet til i løpet av 2016.

Det er tydelig at kommunene har sett viktigheten av å innføre vegadresser, skriver Statens Kartvesen på sine sider.

En presis adresse er mange steder en forutsetning for at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt fram. Verdifulle minutter og i verste fall liv kan gå tapt på grunn av uklar kjørebeskrivelse. Vegadresser er til uvurderlig hjelp også for en lang rekke virksomheter som skal betjene innbyggerne i en kommune, fra drosjer og postverk til hjemmesykepleien og vareleverandører.

Det er kommunene som fastsetter adressene. Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet, og har i en årrekke vært en sterk pådriver for å innføre vegadresser der dette har manglet.
En vegadresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle.