Arealplaner og flere tanker i hodet

Bernt Ravlum og Matz Ulstad (arkivbilder)

Den beste måten å utvikle Hommelvik sentrum på er å gjøre noe med betingelsene for selve Hommelvik sentrum. – Det har vi tenkt å gjøre.

Gjennom arbeidet med arealplanen, som nå er i gang, vil vi endre på disse betingelsene. Vi ønsker flere boliger i sentrum, og vil blant annet se på mulighetene som ligger i å omregulere «Skoletomta». – Vi har allerede tanker om hvordan denne tomta kan benyttes for å bidra til et levende Hommelvik.

Når vi skal gjennom en så omfattende sak som kommuneplanens arealdel er det viktig for oss å holde flere tanker i hodet på en gang, og etter som at vi klarer nettopp det – har vi flere tanker om endringer i arealplanen. Om et år, når planen er ferdig behandlet, er det opp til eventuelle utbyggere hvilke prosjekter som realiseres først.

Utvikling av djupvasskaia er en liten del av hva vi ser for oss av muligheter. Samtidig er dette et langsiktig prosjekt og erfaringsmessig vet vi at slike prosjekter vil ta tid. Vi vet også at en gang må «ballen begynne å rulle», og vi håper at forslaget kan være det som får den til å gjøre nettopp det. – Samtidig vil vi selvfølgelig arbeide videre med våre ideer som tidsmessig muligens ligger nærmere å kunne bli realisert enn Djupvasskaia-prosjektet.

Vi har tanker om både Skoletomta i Hommelvik, boligbygging på Vikhammer, båthavn som en del av utvikling av Vikhammer sentrum, Vikhammer camping, boligbygging i Mostadmark og utvikling av Saksvik for å nevne noe. Vi vil legge til rette for utvikling av hele Malvik gjennom arbeidet med arealplanen.

Generelt sett er vi begge opptatt av at Malvik kommune skal være en «JA-kommune». – Så lenge vernet av dyrkamark prioriteres, og det ikke går på bekostning av det som innbyggerne våre oppgir som det beste med å bo i Malvik: Tilgangen til Malvikmarka.

Matz Ulstad og Bernt Ole Ravlum