Økt ledighet i Malvik

Selv om ledighetstallene på landsbasis viser at det er færre ledige enn på samme tid i fjor har det blitt flere helt ledige i Malvik i løpet av januar.

Ved årsskiftet var det 187 helt ledige i Malvik og ved utgangen av januar er det registrert 201 helt ledige, en økning på 14 ledige, ifølge tall fra NAV. Dette utgjør 2,8 % av arbeidsstokken og gjelder 79 kvinner og 122 menn.

Lav ledighet i fylket

I januar er det i alt 4 476 helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 600 færre ledige enn på samme tid i fjor

Bruttoledigheten i fylket som er summen av helt ledige og deltakere i arbeidsmarkedstiltak er på 3,3 prosent. Andelen på arbeidsrettede tiltak utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er en betydelig økning i tiltaksnivået ved inngangen til 2017 sammenlignet med 2016. Nesten 1 200 personer deltar i et arbeidsrettet tiltak, det er 443 flere enn i fjor.

– Det er viktig at NAV bidrar til å kvalifisere arbeidssøkere for å møte arbeidsmarkedets behov. NAV har god dialog med næringslivet og er opptatt av å få tilbakemelding på deres behov for arbeidskraft, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Fortsatt god stillingstilgang

I januar ble det lyst ut nesten 2 200 nye stillinger i fylket.

– Stillingstilgangen har vært god gjennom 2016 og denne trenden ser ut til å fortsette også i starten av 2017. Bygg og anlegg samt industrien har en markant økning i stillinger, noe som gir seg utslag i en betydelig nedgang i antall ledige i de samme yrkene, sier Wigum.

Det er en liten økning i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag og helse, pleie og omsorg. I alle andre yrkesgrupper går ledigheten ned.

Lavest ledighet i Osen

Kun en prosent av arbeidsstyrken i Osen er helt uten jobb. Det gjør kommunen til den med lavest ledighet i fylket. På de neste plassene følger Rennebu og Tydal, begge med 1,7 prosent. Høyest ledighet finner vi Rissa, hvor 4,1 prosent er helt uten jobb. Deretter følger Roan og Meldal med henholdsvis 3,9% og 3,7%. Roan har den største økningen i ledighet mens Hitra har den største nedgangen.

I Trondheim er 2 762 personer helt ledige. Det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Trondheim har nedgang i ledigheten på 11 prosent, tilsvarende 342 personer, skriver NAV i en pressemelding.