Øvelse Sodd

Foto: FM S-T

Fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag har invitert kommunene i fylkene til å delta i en enkel beredskapsøvelse, som har fått navnet øvelse Sodd.

Det er etter forskrift om kommunal beredskapsplikt at kommunene sin beredskapsplan, som et minimum, skal øves på annethvert år.

Hovedmålet med Øvelse Sodd 2017 er at den skal bedre kommunenes evne til å håndtere uønskede hendelser.

I følge øvingsdirektivet som Fylkesmannen har sendt ut til kommunene dreier det seg om en  funksjons, varsling og diskusjonsøvelse.

Øvelse Sodd er planlagt til onsdag 1. mars 2017 kl. 09:00 – 14:00, og kommunen har frist innen 17.februar til å melde fra om de ønsker å delta eller ikke.