Politiske møter uke 5

Da har vi kommet til den femte uken av 2017 og det er klart for nye møter i lokalpolitikken.

Etter som to oppsatte møter, i Helse og Velferd og i Oppvekst og Kultur ble avlyst på grunn av mangel på saker er det bare ett møte på planen for lokalpolitikerne denne uken.

Kommunestyret avholder møte i Bruket kulturhus, mandag 30.januar. Møtet starter allerede klokken 16.00 og har følgende på sakskartet:

Sakliste:

Forslag til planprogram kommuneplan 2018 – 2030 og vedtak om oppstart av planarbeid

Forvaltningsrevisjonsrapport – Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen

Handlingsdel 2017 – 2020

Eiendomsskatt 2017 – presisering

Status og fremdrift politiske saker – oppfølging av politiske vedtak 2016

Endring av selskapsavtale – Innherred Renovasjon IKS

Valg av nytt varamedlem til sakkyndig ankenemd for eiendomsskatt

Agenda for møtet:

16.00 – 20.00 Behandling av politiske saker

20.00 – 22.00 Temamøte: Evaluering av fremtidsbildet og verdigrunnlaget i kommuneplanens samfunnsdel

Komplett saksliste og sakspapirer finer du her.