Nye jakttider

Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om jakt- og fangsttider som vil gjelde fra 1. april 2017.

Fylkeskommunen har bedt kommunene om å gjennomføre en lokal prosess for å avklare om sentrale forskrift skal følges eller om kommunen ønsker å søke om en tilpasset lokal jakttid.

Utvider jakttiden

Jakttiden på elg blir utvidet fra 25.09-31.10 til 25.09-23.12.

Hjortejakta blir som før, 01.09- 23.12. Bakgrunnen for utvidelsen av jakttiden for elg er ifølge Miljødirektoratet blant annet:

  • Minske byråkrati
  • Legge til rette for lokal næringsutvikling
  • Gi større brukergrupper tilgang til elgjakt

Ny jakttid pålegger imidlertid jegere, grunneiere og kommuner et tydeligere ansvar for å sørge for gode løsninger for sambruk av marka gjennom høsten Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner er i en sammenslåingsprosess og ønsker å opprette en felles lokal forskrift om jakttider for hele Trøndelag.

Fylkeskommunen har bedt kommunene om å gjennomføre en lokal prosess for å avklare om sentrale forskrift skal følges eller om kommunen ønsker å søke om en tilpasset lokal jakttid.

Ingen innskrenket jakttid

I Malvik kommune har det i de senere år ikke kommet tilbakemeldinger om utfordringer mellom hjorteviltjakt/friluftsliv/samjakt. Kommunen har derfor en oppfatning av at situasjonen er tilfredsstillende for de ulike interessegruppene.

Dersom høringsinnspillene bekrefter kommunens oppfatning, er det ikke grunnlag for å søke om innskrenket jakttid. Hvis det derimot kommer innspill som tyder på noe annet, vil kommunen vurdere å søke tilpasset jakttid. Forutsetningene for å kunne søke om en tilpasset jakttid vil for Malvik kommune sin del være at kommunen har store arealer med viktighet for nærfriluftsliv

For kommuner som ikke søker innskrenking, er det svært viktig å være tydelig på at det forutsettes sambruk av utmarka. Kommunen bør oppfordre andre brukergrupper til å rapportere tilfeller der noen blir eller blir forsøkt utestengt fra utmarka, slik at dette dokumenteres, heter det i informasjon fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Malvik kommune har sendt ut forslaget på høring til en rekke grunneiere, jaktlag og organisasjoner i kommunen.

Høringsfristen er 1.februar.