Tunnelstenging i kveld

Statens vegvesen medler om tunnelstenging på E6 det kommende døgnet.

Det er vedlikeholdsarbeid i Stavsjøfjelltunnelen som er årsaken til stengingen fra kl 22.00 torsdag 12.januar til fredag 13.januar kl 06.00. Omkjøring vil være om Fylkesveg 950.