Kommunalt parkeringskrøll

(Foto: privat)

En innbygger har reagert på at de ansatte ved Hjemmesykepleien i Malvik parkerer tjenestebilene på plassene som er reservert for bevegelseshemmede og på fortauet ved Bruket kulturhus.

Vedkommende har sendt oss bilder av tilfellene og vi har fulgt opp med å henvende oss til Malvik kommune ved kommunalsjef Tone Østvang.

Østvang vidresendte Malviknytt sin henvendelse til Lise Karin Dybvad som er virksomhetsleder for hjemmesykepleien som disponerer de gjeldende bilene.

– Det er beklagelig at ansatte har parkert på denne måten og det skal selvfølgelig ikke forekomme, sier Virksomhetsleder hjemmesykepleien Lise Karin Dybvad i en e-post til Malviknytt.

– Ansatte skal alltid følge trafikkreglene og saken med feilparkeringen er tatt opp i personalgruppa, og tatt til etterretning, fortsetter Dybvad.

Hvor stor utfordring er det med parkeringsplasser for hjemmesykepleien rundt Hommelvik Helsetun, Bruket kulturhus og Motrøvegen?

– Det er ikke noe problem med parkering for våre leasingbiler, svarer virksomhetslederen. Vi disponerer 15 parkeringsplasser i kjelleren, og det tilsvarer antallet leasingbiler vi har.

– Det er parkeringsplasser i Motrøveien, langs bygget og innerst i veien mot berget.

Virksomhetsleder i Hjemmesykepleien Lise Karin Dybvad skriver i e-posten at når ansatte er inne til lunsj, er det også nok parkeringsplasser rundt Hommelvik helsetun.

– Mange foretrekker å parkere utendørs i denne perioden, da de snart skal ut med bilen igjen. De skal da selvfølgelig parkere lovlig, sier Dybvad.

Hele e-postutvekslingen med virksomhetslederen er lagt ut på Malvik kommunes innsynsløsning og for den interesserte kan kopi av korrespondansen bestilles her.