mandag, januar 25, 2021
Nettbanner extra malvik
Hjem Nyheter Nå blir det snittmåling av farten

Nå blir det snittmåling av farten

Foto: Statens Vegvesen

For å bedre trafikksikkerheten i Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal skal Statens vegvesen etablere strekningsmåling av fart.

Dette informerer vegvesenet om på sine hjemmesider.

Gjennomsnittshastigheten til trafikantene vil bli målt i begge retninger i begge tunnelene. Systemet vil fungere på samme måte som i Helltunnelen, som i dag har strekningsmåling i en retning.

Statens vegvesen vil i løpet av januar 2017 sette opp synlig utstyr for disse målingene. Deretter skal systemene testes og kontrolleres. Strekningsmåling av fart i de to tunnelene vil tidligst bli satt i drift fra midten av februar 2017. Skilting om strekningsmåling blir gjort synlig når systemene blir satt i drift.

Slik virker strekingsmåling av fart