Mange kan ikke reglene for kjøring med bil og henger.

290

Ved Malvik Trafikkskole får de stadig henvendelser fra bilførere som har kjørt med tilhenger og fått forenklet forelegg på 6000,- kr på grunn av manglende førerkort.

– Bestemmelsene sier at man med klasse B kan kjøre bil og henger med tillatt totalvekt inntil 3500 kg til sammen, sier daglig leder ved Malvik trafikkskole Asbjørn Eriksen.

– Og det spiller ingen rolle om hengeren er tom, for det går på tillatt totalvekt. Bilføreren må se på vognkort i både bil og henger, forteller han.

Sju timers kurs

For å unngå forelegg til flere tusen kroner kan man ta et kurs. Da kan man kjøre bil og henger med samlet totalvekt på 4250 kg.

– Opplæringen for kjøring med tilhenger består av to timer lastesikringskurs, to veiledningstimer og tre timer landeveiskjøring. Dette er standard hos alle trafikkskoler, forteller Eriksen.

– Bilføreren kan ta kun denne opplæringen uten førerprøve, og får da kode -96- i førerkortet. Det betyr at tillatt totalvekt på bil og henger kan være på til sammen 4250 kg.

– Man slipper lastesikringskurs hvis man har dette fra før, for eksempel til traktor (KL T), eventuelt førerkort for liten lastebil (C1).

– Har man klasse BE i førerkortet kan en kjøre tilhenger inntil 3500 kg. Med klasse BE slipper man også lastesikringkurs hvis man har C1 i førerkortet fra før, forteller Asbjørn Eriksen.