Ser på: Politikk

Politikk
0

Det er årsmøtetid og i de lokale politiske foreningene har det vært utskifninger i styrer og stell…

Nyheter
0

En ny undersøkelse som ble lagt fra torsdag, viser store forskjeller når det gjelder hvor…

Næringsliv
0

Malvik kommunes forskrift for åpnings- og skjenketider av alkoholholdig drikk, som ble vedtatt av kommunestyret…

Nyheter
0

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 foreslo kommunestyrerepresentant Knut Svisdahl fra Miljøpartiet…

1 2 3 4 5 10