Minneord John Nybrodahl

509
John Nybrodahl

Det var med vemod vi mottok beskjed om John Peder Nybrodahls bortgang 2. august.
John gikk bort etter kortere tids sykeleie.
Kulturpersonligheten, jegeren og ikke minst danseren Nybrodahl rakk å bli 86 år.
Han var enkemann. Han mistet sin kone Lilly for noen år tilbake.

John etablerte seg som en svært dedikert personlighet i det meste han engasjerte seg i. Han fikk med seg ikke mindre enn 70 sesonger som elgjeger og hundefører. Han har vært sertifisert dommer i Norsk Grå Elghund klubb siden på 1950-tallet. Så sent som for to år siden videreutdannet han seg innenfor dommergjerningen.
John Nybrodahl var altså svært aktiv selv i godt voksen alder.

Han er kjent som av dem som tidlig fikk Malvik kommunes kulturpris, i 1994. Prisen fikk han først og fremst som initiativtaker og drivende dyktig leder av gammeldansforeningen Roinnsnu på Vikhammer. Dette arbeidet har han fortsatt med til det siste.
Høstens danseplaner ble lagt tidligere i sommer. Orkestre og Samfunnshus er allerede booket, helt fram til julebordet. Men det får han ikke gleden av å gjennomføre. Det vil andre ildsjeler i foreningen sørge for.

John gikk altså ut av tiden midt i svevet, akkurat slik han intenst har levd hele livet, et innholdsrikt og engasjert liv, på alle nivåer.

Nå er altså denne krumtappen i bygda vår gått bort.

Vi lyser fred over John Peders minne.

Stig Herjuaune, Vikhammer