Vil ha bedre trafikksikkerhet

176
Gangvei uten autovern

Selbuvegen vel ønsker at Malvik kommune skal sette inn trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvegen fra Hommelvik til Grindbakken.

De viser til at trafikken har økt på strekningen de siste årene, samt at det har blitt mange nye unge myke trafikanter i området Løfta-Modalen-Grindbakken.

Derfor ønsker vel-foreningen at det blir gjort en del tiltak i forhold til å forbedre trafikksikkerheten langs Selbuvegen.

Beboere blir oftere vitne til råkjøring, og farlige situasjoner i fotgjengerfelt.

Foreslår tiltak

Selbuvegen Vel har listet opp en del tiltak de ønsker kommunen kan iverksette:

  • Nedsatt fartsgrense til 30 eller 40 km/t og opphøyde gangfelt, samt en fartsdump i Grindbakken.
  • Flytt 80-sonen til toppen etter Grindbakken ved avkjøring Buås, der det er laget en ny busslomme.
  • Bedre belysning langs Selbuvegen, samt bedre belysning ved gangfeltene.
  • Autovern langs hele gangveien. Om vinteren når det er mye snø er det ikke noe klart skille mellom vei og gangfelt.
  • Fotgjengerfelt fra Trøbakkveien til Grindbakken

Ikke skoleskyss

Antallet barnefamilier har økt de siste årene, og mange beboere i området har etterlyst tiltak for en tryggere skolevei for barna. Boligområdet ligger så nære skolen at elvene ikke har krav på gratis skoleskyss.

Selbuvegen vel skriver at de som bor i Grindbakken må stå i veikanten med hodelykt når de venter på bussen om vinteren på grunn av manglende belysning.

Det er også problemer for de som skal svinge inn Storbergvegen når de kommer fra Hommelvik, da bilene som kommer nedover kommer rundt svingen i for stor fart.

Det er mange slike potensielle ulykkes-punkt på denne svingete delen av Selbuvegen, og dette er ofte på grunn av for stor fart, hevder velforeningen i sitt brev til Malvik kommune.

Nå håper de kommunen kan hjelpe med tiltak, slik at de får et trygt nærmiljø, samt en tryggere skolevei for barna sine.