Vil felle trær på Sjøsiden

167
Foto. Sameiet Hommelvik Sjøside

Sameiet Hommelvik Sjøside anmoder Malvik kommune om å felle noen trær som står mellom boligkomplekset og fjorden.

Det dreier seg om to større og tre mindre trær som står foran bygg «J» og som stenger for sol og utsikt for beboere i 1.etg.

I brevet fra styret i sameiet til kommunen skriver de at de ikke har noen innvendinger mot tre-fellingen, da det dreier seg om trivsel.