De fleste brødposen er feil merket

167
Foto: BIR AS

Brødposer i plast og papir har ofte feil sorteringsmerke. De skal kastes som restavfall.

De fleste brødposer er «sminket» med feil sorteringsmerke, enten med papir eller med kartongmerket. Men brødposer laget av plast og papir skal kastes som restavfall. Utfra et miljøperspektiv er dette dårlig emballasje. Vi forbrukere er garantert at 50 prosent av emballasjen går til spille, skriver en av Norges største renovasjonsselskap i en pressemelding.

Foto: BIR AS

I dagligvarehandelen er det mye emballasje som er vanskelig å kildesortere. Blandingsemballasje av for eksempel plast og aluminium, eller plast og papir, som er limt sammen, såkalte laminater, er aller verst. Det er vanskelig å finne ut hva det egentlig er laget av, og det er ikke alltid merkene på emballasjen er til hjelp for oss, står det i pressemeldingen.

Emballasjen som skal kastes som restavfall har ikke restavfallssymbolet på seg, og andre emballasjebrukere velger å bruker sorteringsmerker som i beste fall er villedende, i verste fall prøver de å lure oss, skriver renovasjonsselskapet.

Om det skjer med viten og vilje, eller ei, så er forbrukerene garantert at 50 prosent av brødposene ikke vil bli gjenvunnet. Emballasjen er ikke designet for gjenvinning. Plasten gjør at papirfabrikkene må bruke mye penger på å fjerne lang-transportert plastforurensning fra papiret, skriver renovasjonsselskapet.

Renovasjonsselskapet oppfordre alle emballasjeprodusenter til å gjøre det lett for forbrukerene å kildesorterere riktig. De oppfordrer også til å bruke merket for restavfall på emballasje laget av flere typer materialer som vanskelig lar seg skille fra hverandre. Renovasjonsselskapet mener det aller beste er det brukes emballasje laget av en kvalitet. Da mener de brukerne lett vil forstår hvilket spann man skal velge å kaste den i under kjøkkenbenken. 

– Gi oss brødposer i 100 prosent papir eller plast. Veldig mange brødposer – og de bruker vi 100.000-vis av daglig – er merket med at de skal kastes som papir/kartong, ber renovasjonsselskapet.

Flesteparten av disse posene er laget slik at halvparten er plast, mens underdelen i posen er i papir, opplyser renovasjonsselskapet og skriver i pressemeldingen. Disse brødposene er feil merket. Blandingsemballasje er restavfall. Plasten forurenser papiret –og brødposeprodusentene, som Bakehuset og Mesterbakeren, fremstiller emballasjen sin som miljøvennlig med dette merket – men det er den ikke. Emballasjen deres er ikke designet for gjenvinning og skaper plunder for oss som vil kildesortere, står det i pressemeldingen. 

Har du tid til å dele opp emballasjen før du kaster den?Renovasjonsselskapet skriver at de ønsker god kvalitet på råvarene de sender videre til gjenvinningsanlegg – og ikke presse forurensinger inn på anleggene i form av plast (må fjernes da det «plugger» til produksjonssystemet og tetter til siler og rør). Mengden restavfall inn på papir-anleggene øker og det er en stor kostnad og papirfabrikker i Norge er allerede hardt presset. Denne type avfall av dårlig kvalitet er ikke veien å gå mot fremtiden og sirkulær økonomi, mener en av Norges største renovasjonsselskaper.

Før gikk mye slik blandingsemballasje til Kina – men de vil ikke har den der heller og har stoppet mottak av vestlig avfall av dårlig kvalitet, står det i pressemeldingen.

Foto: BIR AS