Finner vi yngel er det krise

169

Malvik kommune gjennomførte onsdag el-efiske etter abbor-yngel i Stavsjøen.

Det var i begynnelsen av juni at kommunen fikk melding om at det var fanget abbor, som er en uønsket art, i Stavsjøen.

Abboren som er en rovfisk holder naturlig til i vassdrag på sør- og østlandet og i øst Finnmark. (Saken fortsetter under bildet)

Hans M Berger leter etter Abbor i Stavsjøen

Satt ut med vilje

Abboren i Stavsjøen er satt dit av folk med vilje og det er av stor betydning for artsmangfoldet at den blir fjernet fra vassdraget umiddelbart.

Da meldingen om abborfangsten kom til Malvik kommune hadde de tilfeldigvis et møte med Veterinærinstituttet på Rådhuset i Hommelvik.

– Vi tok umiddelbart kontakt med Tiuren jakt, hund og fiskeforening som responderte umiddelbart, forteller Lise Hatten, som er vannområdekoordinator for Nea-Nidelava vannområde.

Etter et par timer var de første garnene satt ut. Deretter har Tiuren JHFF drevet garnfiske etter abbor.

– Vi har tatt opp fem eksemplarer i tillegg til den første fisken som ble rapportert som ble tatt på stang, forteller Johnny Bjørkli som har koordinert arbeidet med garnfisket. (Saken fortsetter under bildet)

Det fryktes at Abboren har gytt på Stavsjøen

Yngel er krise

Onsdag var Hans M. Berger fra TOFA (Trondheim og omegn fiskeforvaltning) på plass ced Stavsjøen for å lete etter yngel ved hjelp av elektrisk fiske.

– Finner vi yngel må vi vurdere andre tiltak enn manuelt og mekanisk fiske etter abboren, forteller Helge Bardal fra Veterinærinstituttet i Trondheim.

– Det er ingen ønskesituasjon hverken når det gjelder offentlige utgifter eller for naturen og artsmangfoldet.

Berger søkte i vannet etter yngel og gjorde et foruroligende funn av slim med sorte små prikker i på en kvist i vannet.

– Det er typisk måte abboren gyter på og vi tar med dette inn og tar prøver av det, forteller Hans M. Berger.

Helge Bardal fra veterinærinstituttet gjør seg noen tanker om hendelsen.

– Dessverre er det slik at noen tror at å tilføre en ny art øker mangfoldet. Sannheten er at det fungerer motsatt. I dette tilfellet vil abboren i løpet av kort tid utkonkurrere ørreten og røya som er i Stavsjøen og vi får arts-enfold i stedet for.

Utsetting av fremmede arter kan straffes med bøter og fengsel inntil tre år. (Saken fortsetter under bildet)

Hans M Berger og Johnny Bjørkli håper det ikke er Abbor-yngel på Stavsjøen

Vil ha rapporter og tips

Både Malvik kommune, Fylkesmannen i Trøndelag, TOFA og Veterinærinstituttet er interessert i rapporter om abbor i Stavsjøen.

Det er stor utfart i området og noen kan ha sett noen som har satt ut fisk eller noen har kanskje fått abbor på kroken.

– Da er det viktig å ta med fisken hjem, legg den i fryseren og ta kontakt med Malvik kommune så vi får en oversikt, sier Lise Hatten i Malvik kommune.

Nå krysser alle fingrene for at abboren ikke har fått ynglet i Stavsjøen.

Sånn foregår el-fisket etter abbor: