Valgte spansk entreprenør

246

Nye Veier AS har besluttet at Acciona Construcción S.A. skal videre til konkretiseringsfasen for E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes (23 km). Kontrakten har en verdi på ca. 4 milliarder kroner ekskl. mva.

Med seg har det spanske entreprenørkonsernet Leonhard Nilsen & Sønner AS, Multiconsult Norge AS og Acciona Mantenimiento de Infraestructuras S.A.
Acciona har fra før av store oppdrag i Norge.

– Det har vært stor interesse for konkurransen, og til slutt sto vi igjen med tre konstellasjoner som var innenfor byggherrens maksimalpris. Med dette prosjektet er vi i gang i samtlige utbyggingsområder, og vi ser frem til oppstart i Trøndelag, sier adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS, i en pressemelding.

Tett samhandling, klare forpliktelser

Konkurranse med prekvalifisering ble utlyst i desember 2017. I februar i år ble fem tilbydere kvalifisert for å konkurrere om totalentreprisen, med tidlig involvering av entreprenør. For prosjektet E6 Ranheim–Værnes ble tilbyderne dessuten invitert til å samhandle om alle deler av prosjektet i utviklingsfasen, innenfor byggherrens maksimalpris, før kontrakten lukkes som totalentreprise.

– Tett samhandling og klare forpliktelser fra toppledelsen hos valgt entreprenør er nøkkelen til suksess, sier Nye Veiers prosjektdirektør i Trøndelag, Johan Arnt Vatnan.

Vatnan peker også på Nye Veiers krav til samfunnsøkonomisk lønnsomhet og viser til de betydelige kostnadsreduksjonene som er oppnådd for E6 Trøndelag (5 mrd. samlet på strekningene E6 Ranheim–Åsen og E6 Ulsberg–Melhus).

– Men vi skal enda lenger ned og kommer til å optimalisere prosjektet ytterligere sammen med totalentreprenør, fastslår Vatnan, i pressemeldingen.

Tydelige overordnede mål

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar. Prosjektet har disse overordnede målene:

  • Realisere målet om en skadefri bygge- og anleggsplass, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering
  • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø
  • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag

E6 Ranheim–Værnes skal bygges ut som trafikksikker firefelts motorvei, og dagens tre tunneler får nye løp. Strekningen planlegges for 110 km/t som tillatt hastighet.

Utbyggingskontrakten signeres i slutten av september i år. Byggestart er planlagt medio 2019, og hele strekningen ventes ferdig bygd i 2024/2025.