I dag kommer skattepengene

117
Foto: Forbrukerrådet
I dag mottar over 4 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,7 millioner får i gjennomsnitt 11.300 kroner igjen på skatten.

De 2,7 millioner skattyterne som har skatt til gode, får tilsammen 31 milliarder kroner tilbakebetalt. En halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt. De må betale til sammen ti milliarder kroner, med 19.400 kroner i gjennomsnitt.

1510 med restskatt i Malvik

I Malvik er det 8.635 personer som omfattes av dette skatteoppgjøret. Av disse er det 6.771 som har 72,8 millioner kroner tilgode. Det er 1510 personer som må betale restskatt med tilsammen 33,8 millioner kroner.

– Skatteoppgjøret er den endelige beregningen ut fra opplysningene som ble levert i skattemeldingen. Skatteetaten beregner hvor mye skatt du skal ha betalt i fjor og enten betaler tilbake overskytende beløp eller krever inn restskatt. Slik blir skatten riktig, sier Nina Schanke Funnemark, assisterende skattedirektør.

Stemmer ikke tallene? Du skal endre selv

Hvis du finner feil eller får nye opplysninger, skal du nå i de fleste tilfeller endre dette selv ved å levere skattemeldingen på nytt. Dette kan du gjøre opp til tre år etter leveringsfristen. Endringen kom med ny skatteforvaltningslov i 2017. Tidligere måtte du sende en klage på skatteoppgjøret til Skatteetaten. 

– Du fastsetter grunnlaget for skatten din selv når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen. Hvis du oppdager feil i etterkant, endrer du opplysningene og leverer en ny skattemelding. Det gjelder også hvis du brukte leveringsfritak. Det er raskere og enklere både for deg og for Skatteetaten, sier Funnemark.

Skatteetaten har laget en veileder som hjelper deg med å endre skatteopplysninger selv. I noen tilfeller vil det fremdeles være nødvendig å levere en klage for å få til endring. Det gjelder for eksempel endringer i selvangivelser for inntektsår 2015 og tidligere, eller endringer av opplysninger som Skatteetaten har fastsatt.