Her er det kvikkleire i Malvik

166
Foto: skjermdump adressa.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har kartlagt områder med potensiell fare for store kvikkleireskred (over 10 dekar areal) i hele landet.

Områdene blir klassifisert med faregrad lav, middels eller høy.

Her i Malvik er det ti områder med middels til lav faregrad viser oversikten. (saken fortsetter under bildet)

Foto: skjermdump adressa.no

Dette er kvikkleireområdene som er registrert i Malvik:

Saksvik, område: 0,06 km², faregrad middels

Malvik, område: 0.35 km²,faregrad middels

Torp, område 0,27 km², faregrad middels

Bjørnstad, område 0,19 km², faregrad middels

Bostad, område 0,19 km², faregrad middels

Reitan, område 0,07 km², faregrad middels

Skjenstad, område 0,03 km², faregrad middels

Haset, område 0,05 km², faregrad lav

Sandmark, område 0,04 km², faregrad middels

Sandvang, område 0,09 km², faregrad middels

Skredårsaker 

Grunnen til at det ofte er skred i Trøndelag skyldes leire, og da primært kvikkleire. Saltet vaskes ut av sjøbunnen, og det som i utgangspunktet var stabil leire, blir plutselig flytende.

– I Trøndelag er det fare langs hele fjorden, og opp til 150-180 meter, sier tidligere sjefgeolog i NVE Terje Bargel til adressa.no (for abonnenter).

Det er to årsaker til skred:

* Naturen selv gjennom erosjon.

* Menneskelig aktivitet, og da gjerne inngrep gjennom anleggsvirksomhet.