Reagerer mot ulovlig ferdsel

258

Malvik kommune har mottatt bekymringsmelding om russ som krysser jernbanesporet ved Midtsandtangen.

En person som var på tur forbi Midtsand på kvelden 30.april var vitne til disse ungdommene som tok seg over jernbanesporene til Midtsand.

Russen hadde hatt dåp der nede. 

Vedkommende ringte politiet som igjen skulle varsle NSB om at de skulle ta det rolig når de passerte Midtsand. 

– Malvik kommune ber Bane Nor om å kontakte Malvik videregående skole, da vi antar russen kommer derfra, sier Olav Bidtnes i Malvik kommune. 

– En representant for BaneNor vil best kunne forklare alvoret i situasjonen som er observert.

Malvik kommune har konferert med politiet som stiller seg bak handteringen av saken som beskrevet.