Skadet ryggen på ødelagt benk

114
Malvik sykehjem

Krever Malvik kommune for erstatning etter å ha skadet ryggen på kommunal eiendom.

En klient som hadde vært til fysikalsk behandling ved det gamle Malvik Sykehjem har sendt Malvik kommune klage og krav om ménerstatning.

– Jeg fikk ikke lov til å kjøre bil etter behandlingen så jeg satte meg på en benk for å vente på skyss, skriver vedkommende i sin klage til Malvik kommune.

Det var da vedkommende lente seg til ryggstøtten på benken uhellet skal ha skjedd.

– Jeg støttet meg til ryggen på benken, men den var ødelagt, så jeg falt bakover i buskaset som var der.

Ulykken førte til ryggsmerter og etter undersøkelse ved St.Olavs Hospital ble vedkommende operert.

Fysioterapeutene som holdt til ved Malvik sykehjem flyttet til Malvik Senter i august 2016. (Saken fortsetter under bildet)

Kunne vært en sånn benk: Denne benken står i dag utenfor det nedlagte sykehjemmet på Grønberg.

Har vært i dialog

– Vi kan per i dag ikke konkludere i denne saken, skriver kommunalsjef Tone Østvang i Malvik kommune i en e-post til Malviknytt.

– Malvik kommune har vært i dialog med vedkommende, og forøvrig behandles saken i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

– Utover dette har vi ingen kommentar til saken, skriver Østvang.