Svar til leserinnlegg fra Torkel Ystgaard.

277

Malvik idrettsråd svarer på leserinnlegg fra Torkel Ystgard.

– Etter leserinnlegg signert Torkel Ystgaard i Malviknytt, føler Idrettsrådet at kreves en redegjørelse for innlegget i bladet, om idrettsrådets uttalelse.

Idrettsrådet mener overskriften i artikkel som ble publisert, gjenspeiler ikke innholdet.

Idrettsrådet forholder seg nøytral til plassering av anlegget da vi ikke er et «råd» som skal vurdere, eller uttale seg rundt naturinngrep for anleggsutvikling i kommersiell regi.

Dette er en oppgave for kommunens politikere og kommunens administrasjon.

Idrettsrådet skal, som Torkel Ystgard indirekte påpeker, ivareta idrett spørsmål. Dette gjelder idrettspolitiske- og idrettsadministrative spørsmål, lokalt, regionalt og nasjonalt, som kan ha en interesse for kommunens innbyggere, lag, organisasjoner m.m.

Vi uttalte at de to deltakere, en fra Vikhammer håndballklubb og en fra Travsporten, i kommunen var positive til et slikt anlegg etablert i kommunen. Dette er ikke representativt for idretten i Malvik kommune, da oppmøte var særdeles lavt. Idrettsrådet forholdt seg nøytralt.

Anlegg: Idrettsrådet uttalte at dette er et kommersielt anlegg, og ikke å betrakte som idrettsanlegg.

Reklame: Vi har ingen kjennskap til Norsk Rikstoto sin lobbyvirksomhet, og kan ikke uttale oss om dette.

Malvik idrettsråd: Malvik idrettsråd forsøker etter beste evne å påse at vi ikke lar oss påvirke av kommersielle interesser.

Det er da viktig at vi utreder, fremmer og uttaler oss ang. saker som kan inneha idrettslige spørsmål.

Dette i tillegg til folkehelse avklaringer overfor kommunens politikere. Idrettsrådet vurderte forespørsel fra travparken om å få avholde et informasjonsmøte i regi av idrettsrådet, som ikke å gå ærend for kommersielle interesser da dette var et åpent møte, uavhengig av tilknytting til idrettsrådet.

Sakslisten var kun en presentasjon av travparken, og muligheter for idrettsareal tilknyttet travparken. Etter presentasjonen, konkluderte idrettsrådet med at dette var av kommersiell art, og at idrettsrådet forholder seg nøytral ang. plassering, samt de ringvirkninger dette medføre.

Idrettsrådet så ingen idrettsanleggsgevinster, da prioriteringen fra idrettsrådet følger retningslinjer for spillemidler, utarbeidet av Kulturdepartementet.

Idrettsrådet: Idrettsrådet skal ikke la seg påvirke, men følger NIF`s lover i alle sammenhenger. I spørsmål hvor idrettsrådet ikke har kompetanse, benyttes rådgivere ansatt i NIF- organisasjonen for utredelser.

Arne Kr. Fredriksen

Malvik idrettsråd