Til landsmøtet mot vold i skolen

151
Roy Steffensen og Lill Harriet Sandaune (Foto: privat)

Gruppeleder for FrP i Trøndelag, Lill Harriet Sandaune deltar i helgen på landsmøtet til FrP på Gardermoen.

På talerstolen setter hun fokus på elever som utøver vold mot medelever og lærere i skolen.

– En ung gutt måtte til legevakt etter å ha blitt utsatt for vold fra en medelev på Orkdal videregående skole, forteller Sandaune.

Videre forteller hun:

– I 2017 ble det innmeldt over 275 voldshendelser i Trondheimsskolene, der lærere meldte fra om at de var blitt utsatt for slag, spark eller skalling på arbeidsplassen sin. Dette er altså vold utført av elever på ansatte.

Lill Harriet Sandaune omtaler voldssakene i skolen som et landsomfattende problem.

– Det er ikke bare i Trondheim dette er problematisk, og det strekker seg fra tidlig i 1.klasse til utgangen av videregående skole. Elever i Bodø har blitt pågrepet for mistanke om skoleskyting, også Oslo-skolen har i det siste fått mye oppmerksomhet.

Gruppelederen forteller at hun akter å ta opp problematikken på fylkestinget som er skoleeier for videregående skoler, men ber også om hjelp av Roy Steffensen som leder Stortingets Utdannings- og forskningskomité. Steffensen sier at han deler trønderen sin bekymring, og forteller at han og resten av komiteen følger utviklingen.

FrP-politikeren avslutter med at dette må regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter, fylkestingspolitikere og kommunestyremedlemmer nå jobbe sammen for å løse!