Skjer det noe med Saksvik Øvre?

198

Kommunestyrerepresentant og medlem av Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) Andres Frost (H), lurer nå på hva som skjer med Saksvik Øvre.

– Jeg går av og til i området, og reiser forbi til jobb hver dag, men så langt jeg kan se har det ikke vært noe aktivitet i forhold til å demontere og rive tømmerkassene. Jeg antar at utbygger Karl-Ove Bjørnstad ønsker å komme i gang med å klargjøre tomta for utbygging.

Dette skriver Frost (innfelt) i et brev til virksomhetsledelederen for ARESAM.

– På ARESAM møte 8.februar i år fikk vi endelig et vedtak som gjør at vi kan komme videre med føljetongen rundt bevaring av tømmeret og rivingen av Saksvik Øvre, skriver Frost.

Nå ønsker han en kort status til utvalgets møte 9.mai om hvor saken står, og hvordan virksomheten ser for seg fremdriften fra kommunens side.

– Foreligger det noen søknad om noe, har det vært dialog rundt demontering – kort sagt, hvor står saken, spør Anders Frost i et brev til virksomhet Areal og Samfunnsplanlegging.