Her er alle innspillene til kommuneplanens arealdel

179

Alle innspill Malvik kommune har mottatt til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030, er nå offentlig tilgjengelig.

Planen skal 1.gangsbehandles i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) 9.mai og i kommunestyret 28.mai. 2018. Deretter skal den ut på ny høring før den kommer til endelig politisk behandling i siste kvartal

Det er en lang liste med innspill politikerne skal ta stilling til de nærmeste ukene.

Travbane eller ikke?

Noen av innspillene er nytt boligfelt i Foten (Hommelvik), boligfelt i Høybydalen, boligfelt på Midtsand gård, boliger etter fabrikklokalene ved Intra, med mer.

Det er også nå avgjørelsen om travbanen skal taes.

Alle innspillene og dokumentene kan du lese her. (Ekstern lenke til Malvik kommune)