Enoksen svarer Hoseth

Svar til Hoseth: I slutten av sitt innlegg svarer Hoseth at det i dag er to alternativ for bygging av ny Ungdomsskole på Vikhammer, valget står altså mellom Grusbanen og gressbanen (friidrettsbanen).

Les også: Bibliotek på Vikhammer

Les også: Hvor mange bibliotek trenger egentlig Vikhammer?

Den nye ungdomskolen skal altså være nærmeste nabo til Malvik VGS, uansett tomtevalg. Derfor vil et fortsatt biblioteksamarbeid være enda mer gunstig enn før. For gangtid fra begge tomtene er på rundt ett minutt til Malvik VGS. At dette vurderes som ”upraktisk” er merkelig.

I rapporten som Hoseth refererer til i sitt leserinnlegg står følgende: ”Gevinster i form av felles utstillingsareal, felles sceneareal, felles foredrag/aktiviteter og felles bruk av ansatte vil gi en merverdi både for elever, ansatte og nærmiljøet.”

Men disse ”gevinstene” har allerede Malvik VGS i dag, og selv om felles bruk av ansatte (kommunale) vil gi gevinster så vil i bunn og grunn det bibliotekfaglige sammarbeidet mellom Malvik kommune og Trøndelag fylke bli svekket. Malvik VGS har i dag en ansatt (Trøndelag fylke) på 80% stilling som er med på å sikre et felles faglig samarbeid. Ved at ungdomsskolen får sitt eget bibliotek vil denne stillingen falle bort. Det faglige vil altså bli svekket.

Dette er også et kostnadsspørsmål: For selv om Hoseth argumenterer for at kostnadene blir redusert med 0,45 millioner årlig så vil: Utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold vil øke med anslagsvis 0,4 millioner kroner per år. Drifts- og kapitalkostnadene vil dermed bli om lag 0,6 millioner kroner høyere sammenlignet med leie av lokaler.”

Men som nevnt over, dette er ikke bare et kostnadsspørsmål det er også ett spørsmål om hvordan samarbeid man vil ha mellom ungdomsskolen og videregående i framtiden. For er det riktig å ”isolere” seg med sitt eget bibliotek og bryte opp det bibliotekfaglige samarbeidet? Eller er det viktig å fortsette en ”blandet” bruk av biblioteket; både for videregåendeelever, ungdomsskoleelever og befolkningen generelt.

 

Jørgen Enoksen,

Leder, Malvik Ungdomsråd.