Vil tilbake i politikken

143
Torstein Fosmo

Lokalpolitiker Torstein Fosmo (AP) har meldt fra til Malvik kommune at han ønsker å tre inn i kommunestyret og sine andre verv fra og med juni.

Fosmo har hart permisjon fra oppgavene som folkevalgt i forbindelse med studier i utlandet.

Han representerer Arbeiderpartiet og er medlem av kommunestyret og utvalg for Helse og Velferd.

Torstein Fosmo søkte og fikk permisjon fra sine politikerverv i juni 2016.