Maktesløst møte med Malvik kommune

Jostein Hammer i Dalabakkan på Grønberg er både frustrert og irritert på Malvik kommune som for tiden driver og bygger ny gangveg mellom Grønberg og Sveberg.

Anleggsarbeidet har nå kommet ved Hammer sin eiendom og han opplever at ikke ting blir utført som lovet fra kommunens side.

– Da vi var på informasjonsmøte om utbyggingen var kommunen tydelige på at vår eiendom ikke skulle berøres, forteller Jostein Hammer.

Nesten én meter høyere vei

Veien rundt eiendommen i Dalabakken ser nå ut til å bli nesten én meter høyere enn i dag. Dette reagerer Jostein Hammer på og har tatt det opp med prosjektledelsen i Malvik kommune.

– Da jeg la merke til at de satte ned nye kummer, som stakk 70 – 80 cm over den gamle veibanen tok jeg kontakt med prosjektlederen i Malvik kommune og påpekte at det måtte være feil. (Saken fortsetter under bildet)

– Ny veibane 70 – 80 cm høyere enn før og er snart like høy som grindstolpene våre, sier Jostein Hammer.

– Prosjektlederen har bekreftet at det muligens var snakk om en feil som var gjort og at det skulle rettes opp.

Den det som sener skjedde overrasket Hammer, som skjønner at dette er et stort prosjekt med mange utfordringer.

– Jeg og kona Aud slo oss til ro med svaret fra prosjektlederen om at det var en feil og at denne ville bli rettet opp. Men etter noen dager fortsatte de å sette ned kummer på samme høyde noe jeg mener var rav ruskende feil.

Hånflirte av kommentar

Derfor påpekte han dette til noen andre fra kommunen som var på befaring av prosjektet.

– Jeg opplevde da at de bare «hånflirte» av meg da jeg snudde ryggen til.

– Den episoden var det flere av anleggsarbeiderne som reagerte på også, forteller han.

– Svaret jeg fikk til slutt, var at de måtte gjøre det på denne måten da innkjøringen på den andre siden av vegen ville blitt for bratt ellers, forklarer en oppgitt Jostein Hammer. (Saken fortsetter under bildet)

Han og kona Aud har bodd i dalabakken siden 1969 og har siden utvidelsen av byggefeltet på Grønberg vært mye plaget med innsig av vann og snø på eiendommen etter at Nypevegen ble anlagt.

– Nå lager de vegen 70 – 80 cm høyere rundt hele svingen her, noe som er høyere en gjerdet vi har ut mot vegen.

Føler seg maktesløs

Jostein Hammer er fortvilt over mangel på informasjon og føler seg maktesløs etter flere forsøk på å komme i dialog med kommunen.

– Jeg har ringt, jeg har vært på rådhuset, men ingen vil svare meg på hva som skjer og hvordan de har tenkt å løse dette. Med veien nesten én meter høyere enn i dag, vil det bli omtrent umulig å benytte avkjørselen som vi har i dag, forteller Jostein Hammer.

– De vil ikke snakke med meg, det er helt tydelig.

– En lurer jo på om kommunen bare kan kjøre fram som den vil, uten å ta hensyn til innbyggerne og uten å svare oss når det er noe vi lurer på. (Saken fortsetter under bildet)

Jostein Hammer reagerer på at veien blir 70 – 80 cm høyere enn innkjørslen

Påska ødelagt

Jostein Hammer føler at han og kona er utsatt for et overgrep.

– I påska greide vi ikke gjøre noe av det vi hadde planlagt, vi hadde tenkt oss på hytta og blant andre ting. I stede for ble vi sittende hjemme uten å få gjort noe som helst, så mye preger dette oss.

– Det skulle ikke være lov å overkjøre folk på denne måten, sier Jostein Hammer.

Malvik kommune har fått tilbud om tilsvar i denne saken, men har ikke besvart Malviknytt sine henvendelser før saken ble publisert.