Fikk støtte fra Kongelig fond

149

Da Sverre Inge Ness i Hommelvik GUTS åpnet posten onsdag fikk han seg en overraskelse.

Der lå det nemlig et brev fra Det Kongelig Hoff som fortalte at Hommelvik GUTS hadde blitt tildelt kr 10.000,- i støtte fra Kronprinsess Märhas Minnefond for året 2018.

– Søknaden hadde jeg sendt selv, men var ikke forberedt på at vi skulle få noen støtte, sier en glad Sverre Inge Ness.

– Pengene er øremerket deltakelse i Storsö Cup i Östersund til sommeren hvor vi har med to lag, med tilsammen ca 20 spillere. Så disse pengene kommer godt med, sier den positive fotballederen.

Hommelvik GUTS trener hver tirsdag og det er stabilt 20-25 spiller på hver trening som etter vintersesongen foregår på Mersalg Øya Stadion i Hommelvik.

Her er brevet fra Det Kongelige Hoff: