Kirken i Malvik – påsken 2018

218

Mange frekventerer å besøke kirken i løpet av påskehøytiden. Fra Malvik kirkekontor har vi fått følgende oversikt over Gudstjenester i påsken 2018.

Gudstjeneste Malvik kirke
Palmesøndag 25. mars kl. 11:00.  Dåp og nattverd. Inngvill Kløften spiller og John Gunnar Krogstad er prest. Offeret går til KIA, Kristen interkulturelt arbeid i Trondheim.

Gudstjeneste Malvik kirke
Skjærtorsdag 29. mars kl. 18:00.  Nattverd.  Torkil Skille er kantor, John Gunnar Krogstad er prest. Offeret går til organsiasjonen «Menneskeverd». (saken fortsetter under bildet)

Gudstjeneste Hommelvik kirke.
Langfredag 30. mars kl. 11:00.  Ved prostiprest Dagfinn Slungård og kantor Torkil Skille. Offer til Stefanusalliansen.

Gudstjeneste i Malvik kirke
Påskedag 1. april kl. 11:00.  Ved prest John Gunnar Krogstad og kantor Kristin Næss. Tor Eirik Paulsen spiller trompet. Nattverd. Offer til Norsk søndagsskoleforbund, Trøndelag krets.

Gudstjeneste i Hommelvik kirke
Påskedag  søndag 1. april kl. 11:00.  Ved prost  Jon Henrik Gulbrandsen og kantor Torkil Skille.  Dåp og nattverd. Offer til orgelsaken.

Påskevandring Midtsandtangen
2. påskedag mandag 2. april kl. 12:00.  Vandregudstjeneste med prest John Gunnar Krogstad, trosopplæringen og mange frivillige.

Du kan følge med på hva som skjer i Kirkene i Malvik ved å melde deg på nyhetsbrev her. (Ekstern lenke)