Låven nr 1 AS får 260.000,-

150
(Foto: Stortinget)

Låven nr 1 AS i Malvik er innvilget kr 260.000,- for å heve kompetansen i ulike virksomheter gjennom den statlige ordningen Kompetans +. Det går fram i en pressemelding fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP)

I pressemelingen heter det videre:

I Trøndelag fylke deles det ut over 31 millioner kroner til bedrifter for å heve kompetansen til de ansatte. Trøndelag får mest av alle fylker. Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk, kan ta del i videre opplæring og styrke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv.

  • Landet vårt er i omstilling. Vi er avhengig av flere private bedrifter som bidrar til statsbudsjettet i årene som kommer. Norsk næringsliv etterspør mer kompetanse for å skape nye jobber. Kompetansepluss-ordningen er et godt virkemiddel for å øke kompetansen til ansatte i bedriftene, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra FrP.

Det er mange voksne arbeidstakere som i dag ikke har gode nok grunnleggende eller digitale ferdigheter.

  • Digitalisering og automatisering vil endre dagens jobber og skape nye jobber. Utviklingen krever at vi hele tiden gir folk kompetansen for å henge med. Derfor er det så viktig at vi satser på kompetanseheving. Jeg er glad for at trønderske bedrifter er så frempå for å gi sine ansatte enda høyere kompetanse, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant fra Høyre.

Kursopplegg gis fra godkjente kustilbydere som har et samarbeid med en bedrift som ønsker opplæring. Det gjør at kurset er tilpasset den enkelte bedrifts behov.

  • Kompetansepluss betyr mye for at flere voksne arbeidstakere får de ferdighetene som bedriftene trenger. Bedriftene får muligheten til å delta i opplegg som er relevante, og det er tydelig at bedriftene i Trøndelag ser stor nytte av Kompetanseplussordningen, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant fra Venstre.

 

Fakta om Kompetansepluss:

  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk/samisk, kan ta del i videre opplæring og utdanning, og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Kompetanse Norge gir midler til opplæring på arbeidsplassen via godkjente kurstilbydere. Disse får midler basert på prosjektsøknader der de har inngått samarbeid med en bedrift som ønsker opplæring av sine ansatte.
  • Kompetanse Norge som forvalter ordningen har mottatt 1243 søknader til Kompetansepluss. Av disse er 1039 kvalifisert.
  • Siden oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har drøyt 4500 prosjekter mottatt midler gjennom ordningen. Totalt beløp som er tildelt siden 2006 er rundt 1,4 mrd kroner.
  • Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter, og på den måten kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.