Nye firma i januar

309

Det ble i januar 2018 etablert 16 nye firma i Malvik.

Bransjene spenner vidt med konsulentselsakp, eiendomsselskap og servering som noen av virksomhetsområdene.

Flest AS

De fleste av de, elleve i tallet, var aksjeselskaper, fire var enkeltpersonforetak og et var ansvarlig selskap med delt ansvar.

– Dette er gode nyheter. Vi har hatt sterke tall i flere år. Vi ønsker større deler av gruppen nyetablerte inn i NiT, og har vurdert konkrete tiltak i denne sammenheng, sier daglig leder i NiT avd. Malvik, Kaare Hagerup.

– Vi tolker utviklingen slik at det er attraktivt å etablere seg med nye eller eksisterende firma i Malvik.

Her kan du se lista over de nye firmaene.

Enkeltpersonforetak

 

TRYG ELEKTRO VED OLE KRISTIAN WÅTLAND

Serinabakken 20
7550 HOMMELVIK

Innehaver: Ole Kristian Wåtland

Virksomhet/art/bransje:

Konsulenttjenester omfatter ingeniørtjenester eller prosjektledertjeneste i forbindelse med utforming, planer for utførelse, og studier relatert til tekniske fag i byggeprosjekter.

GEIR VIKØREN

Grindbakken 1
7550 HOMMELVIK

Innehaver: Geir Vikøren

Virksomhet/art/bransje:

Salg og formidling av rengjøringsprodukter.

LOENG DESIGN

Nedre Stibakken 22
7562 SAKSVIK

Innehaver:

Svein Rune Loeng

Virksomhet/art/bransje:

Teknisk tegning, industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet. Dette omfatter å lage tekniske tegninger og 3D modeller ved hjelp av programvare, CAD (dataassistert konstruksjon) for kunder. Grafisk design. Dette omfatter utforming av rent visuelle elementer, dvs. utforming av og/eller rådgivning om spesifisering og eventuelt grafiske designløsninger, herunder virksomhetsidentiteter og tilknyttede grafiske elementer, emballasjedesign, innen- og utendørsskilting, samt fysiske og digitale publikasjoner.  Postordre-/internetthandel med bredt vareutvalg. Type varer er verktøy og utstyr til industri og produksjon, smykker, gull- og sølvvarer, møbler og andre interiørartikler, tekstiler, utstyrsvarer og klær.

MARTIN BROCH FURUNES

Naustanvegen 16A
7560 VIKHAMMER

Innehaver:

Martin Broch Furunes

Virksomhet/art/bransje:

Design og produksjon av nettsteder og grafisk design (logo, banner, reklame)

 

Aksjeselskap

ASSET PLAY AS

c/o Arne M. Kirknes
Gullhaugvegen 20A
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Arne Marius Roel Kirknes

Vedtektfestet formål: Investeringsselskap, herunder å investere i aksjer, obligasjoner, andeler i selskap etter selskapsloven, eiendom og annet som står i naturlig forbindelse med dette. I tillegg til dette yter selskapet bedriftsrådgivning og investerer i forretningsutvikling av egne ideer.

Styrets leder: Arne Marius Roel Kirknes

Styremedlem: Lill Bente Moen

AUKA BYGG OG EIENDOM AS

Forbordvegen 258
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør:

Karl Stav

Virksomhet/art/bransje:

Håndtverkstjenester, så som rørleggertjenester, rehabilitering av våtrom, tømrertjenester, flis og murarbeid. Selskapet kan foreta nybygg og rehabilitering av eiendommer, for salg. Selskapet kan også gjennom aksjer og andeler investere i tilsvarende virksomheter.

Styrets leder: Karl Stav

Styremedlem: Audun Jakob Sørensen Riiber

BRØD&SÅNT AS

Midtsandtangen
7550 HOMMELVIK

Daglig leder/ adm.direktør:

Georg Knutsen og Valery Susanne Hofmann

Virksomhet/art/bransje:

Bakeri og cafe, produsere brød til lokalsamfunnet og tilby cafetjenester til de som kommer innom.

Styrets leder: Georg Knutsen

Nestleder: Valery Susanne Hofmann

YESSS BYGG AS

Blåhammervegen 5
7550 HOMMELVIK

Daglig leder/ adm.direktør:

Roberts Livmanis

Vedtektfestet formål:

Transporttjenester, salgstjenester, byggtjenester, salg byggematerialer, renovasjon og oppusing.

Virksomhet/art/bransje:

Bygging og oppussing, renovasjon av eiendommer, transporttjenester (levering av materialer), salg byggematerialer.

Styrets leder: Roberts Livmanis

SVEA TAKST AS

Obovegen 1
7560 VIKHAMMER

Virksomhet/art/bransje:

Taksering, byggevirksomhet og rådgivning.

Styre:

Styrets leder: Emil Svea

Styremedlem: Karoline Albertine Johansen

STAV HANDEL OG NÆRINGSPARK AS

Liavegen 13
7550 HOMMELVIK

Daglig leder/ adm.direktør:

Øyvind Antonsen

Vedtektfestet formål:

Eiendomsomsetning og utleie samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Styre:

Styrets leder: Olav Løvseth

Styremedlem: Per Christian Møller Pedersen, Øyvind Antonsen, Christian Alexander Horneman Wist, Egil Olaf Glørstad

LEGACY GYM TRONDHEIM AS

Øvre Solbakken 48
7550 HOMMELVIK

Daglig leder/ adm.direktør:

Marthe Sandvik Alvestad

Vedtektfestet formål:

Å drive treningssenter, samt salg av varer og tjenester innenfor treningsindustrien og alt som naturlig forbindes innen denne bransjen.

Virksomhet/art/bransje:

Treningssenter, samt salg av varer og tjenester forbundet med dette.

Styre:

Styrets leder: Jonas Østvang Sørgjerd

Styremedlem: Arve Philip Rodriguez Kristoffersen, Marthe Sandvik Alvestad, Ole Martin Kristiansen

GEVING BOLIGER AS

Vikhovlia 1100
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør:

Egil Olaf Glørstad

Vedtektfestet formål:

Kjøp og salg av tomter og eiendom, samt bygging av boliger for salg/utleie.

Styrets leder: Egil Olaf Glørstad

SOLSTAD HOLDING AS

Vidhaugen 13
7550 HOMMELVIK

Vedtektfestet formål:

Å investere i, herunder erverve, eie, forvalte og omsette aksjer, selskapsandeler og andre verdipapirer, fast eiendom, løsøre, samt annet som står i naturlig sammenheng med dette, herunder yte tjenester til virksomheter som selskapet investerer i.

Virksomhet/art/bransje:

Holdingselskap som skal eie aksjer i andre selskaper, motta utbytte og reinvestere.

Styre:

Styrets leder: Roar Solem

Styremedlem: Hanne Fremstad

LOEN HOLDING AS

Vidhaugen 118
7550 HOMMELVIK

Kontaktperson:

Stian Lønvik

Vedtektfestet formål:

Investere i, herunder erverve, eie, forvalte og omsette aksjer, selskapsandeler og andre verdipapirer, fast eiendom, eller løsøre, samt annet som står i naturlig sammenheng med dette, herunder yte tjenester til virksomheter som selskapet investerer i.

Virksomhet/art/bransje:

Holdingselskap. Eie aksjer og eventuelt forvalte et utbytte fra underliggende selskaper på sikt.

Styre:

Styrets leder: Stian Lønvik

Styremedlem: Camilla Nøstvold Lønvik

HOMLA RESTAURANT AS

Wigumgården
7550 HOMMELVIK

Daglig leder/ adm.direktør:

Tariq Sulaiman Slevani

Virksomhet/art/bransje:

Drift av restaurant.

Styre:

Styrets leder: Tariq Sulaiman Slevani

 

Andre selskapsformer

STUGGUROMVEGEN DA

Ansvarlig selskap med delt ansvar

Forbordvegen 260
7560 VIKHAMMER

Kontaktperson: Karl Stav

Vedtektfestet formål:

Bygge og drifte veg med tanke på god samfunnsnyttig utvikling av deltakernes eiendommer, og virksomhet som står i forbindelse med dette.

Virksomhet/art/bransje: Bygging og drifting av veg.

Deltaker med delt ansvar:

Karl Stav

Jens Gunnar Verkland

Kilde: brreg.no