Kommunen vil overta Coop-bygget

216

Malvik kommune ønsker nå en snarlig avklaring fra Coop Midt-Norge om muligheten for at kommunen kan ta over hele bygget i Hommelvik sentrum hvis Coop flytter til andre lokaler.

– Vi har ved flere anledninger diskutert om det finnes muligheter for at kommunen kan leie hele Coop Midt-Norges bygning i Hommelvik sentrum når Coop Extra flyttes til andre lokaler, det har også vært et tema om kommunen kan kjøpe eiendommen, ferdig ombygd eller slik den står, sier vedlikeholdsleder Bjørn L. Mæhre i Malvik kommune.

– Kommunen jobber internt for å få samlet all administrasjon i Rådhuset, noe som betyr at tannlege og legekontor må ut. Det er årsaken til at vi har dialog med Coop om en eventuell overtakelse av bygget i Hommelvik sentrum, forteller Mæhre.

I et brev kommunen har sendt Coop Midt-Norge ber de om en snarlig avklaring av leiebetingelsene dersom kommunen skal leie hele bygget ombygd til helserelatert virksomhet og kontorlokaler. Et omtrentlig anslag vil være tilstrekkelig, heter det i henvendelsen.

– Vi leier så godt som hele andre etasje i dag og kan være interessert i å ta over hele bygningsmassen om butikken blir flyttet, sier Bjørn L. Mæhre.

Kommunen har også bedt Coop Midt-Norge om en prisantydning på bygningen dersom det er aktuelt å selge til kommunen. Uansett ønsker kommunen en tidfesting for når det kan være aktuelt å overta bygget.

Har ikke konkludert

Eiendomsdirektør Therese Bjørstad Karlsen i Coop Midt-Norge sier de ikke har konkludert med hva de gjør i Hommelvik ennå.

– Nå har vi en intensjonsavtale med utbygger av Hommelvik Panorama, men vi har ikke noen konkrete planer om hva som skal skje med eksisterende bygg, sier Karlsen til Malviknytt.

– Vi er opptatt av at det skal være aktivitet i Hommelvik sentrum og har ikke konkretisert hva vi gjør ennå hvis det blir så vi flytter. Vi har da heller ikke tatt stilling til om vi skal ha utleie eller selge, det skal vi ta stilling til senere, sier eiendomsdirektøren.