Vil rydde opp i «Tømmerfloka»

229

Entreprenør Karl-Ove Bjørnstad skal ha blitt enig med lederen i Utvalg for Areal og Samfunplanlegging, Bernt Ole Ravlum (AP), om at striden rundt tømmerkassen til gårdsbygningene på Saksvik Øvre nå avsluttes.

Dette framkommer av et brev Bjørnstad har sendt Malvik kommune og Ravlum.

I et brevet datert 2.januar, viser Bjørnstad til at han og Ravlum har blitt enige om fire punkter når det gjelder tømmerkassens videre skjebne:

  1. Deler av låna/tømmerkassen bør kunne benyttes til å bygge gapahuker på statsallmenningen.
  2. En representant fra statsalmenningen/kommunen kan plukke ut/merke hvilket tømmer man ønsker å benytte til gapahuker.
  3. Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS besørger frakt med kranbil av tømmeret til tre anviste plasser langs bilvei i Malvikmarka.
  4. Saken avsluttes med dette.

Videre skriver Bjørnstad i brevet som oppsumerer en telefonsamtale fra 1.januar at: «med grunnlag i vår samtale er det ønskelig at utvalg for Areal- og samfunnsplanlegging foreslår for administrasjonen at vår søknad om dispensasjon av 29.03.2017 godkjennes, men at ovennevnte punkter innarbeides som vilkår. Dette forutsetter at tømmeret ikke skal merkes og mellomlagres på ubestemt tid slik tidligere besluttet. Ved et slikt vedtak trekker vi tilbake vår klage av 14.12.2017»

Møte torsdag

Leder av Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging, Bernt Ravlum (AP) sier i en kort kommentar at saken vil bli tatt opp i utvalget (ARESAM) sitt møte torsdag 11.1.2018.