Fylkesveiene fikk nye nummer

0

Enkelte veier i de to sammenslåtte Trøndelagsfylkene hadde samme navn, og det ble ikke så praktisk når fylkene ble slått sammen.

Dermed måtte navn og nummer endres og her i Malvik har vi fått nye nummer på seks av fylkesvegene.

Her er en oversikt over fylkesvegene med de nye vei-numrene:

Del.