Skiltene stemmer

85

Det har i lang tid vært diskusjoner i sosiale medier og andre steder om skilting av tunnelhøyden i tunnelen i Svebergmarka.

Flere har reagert på at det er skiltet med forskjellige høyder på hver side av tunnelen og har stilt spørsmål ved dette.

Nå har takhøyden i tunnelen blitt vedtatt i en skilt- og oppmerkingsplan for tunnel i Svebergmarka.

3,9 eller 4,1 meter

På siden mot Sveberg/Bjørnmyra er det skiltet maks høyde 3,9 meter ved innkjøring til tunnelen. (Saken fortsetter under bildet)

Tunnelen er 3,9 meter høy på den ene siden…

På sida mot Svebergtoppen/Vidhaugen er maksimal høyde oppgitt til å være 4,1 meter. (Saken fortsetter under bildet)

…og 4,1 meter på den andre.

I et brev til Trøndelag politidistrikt og Malvik kommune, fra Statens vegvesen, den 27.november 2017 opplyser de at skiltplanen for tunnel i Svebergmarka er vedtatt den 7.juli i fjor. Høringsinstansene har i møte den 29.september sagt seg enige i reguleringen og vedtaket er gyldig fra den dagen skiltene er oppsatt og avdekket.