Trenger flere avlastere

Illustrasjon

Malvik kommune søker nå etter avlastere for barn og voksne med ulike funksjonsnivå og hjelpebehov.

Både familier, voksne par og enslige over 18 år kan søke.

Å være avlaster for barn eller ungdom innebærer å ta vare på barnet eller ungdommen noen timer, eller fra ett eller flere døgn i måneden. Avlasting for barn eller ungdom foregår i ditt eget hjem, skriver kommunen på sin hjemmeside. (ekstern lenke)

Avlastning for voksne innebærer sosial kontakt og bistand til daglige aktiviteter noen timer i uken, og kan også foregå i brukerens hjem.

Det er ikke nødvendig med formelle kvalifikasjoner, men kontaktskapende evner, interesse for andre, og gode samarbeidsevner er viktig.

Avlastere må legge fram gyldig politiattest.

Kommunen tilbyr lønn i henhold til avtaleverk, og gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Ta kontakt med Malvik kommune servicetorget e-post: servicetorget@malvik.kommune.no eller på telefon 73 97 20 00.