Trenger flere avlastere

79
Illustrasjon

Malvik kommune søker nå etter avlastere for barn og voksne med ulike funksjonsnivå og hjelpebehov.

Både familier, voksne par og enslige over 18 år kan søke.

Å være avlaster for barn eller ungdom innebærer å ta vare på barnet eller ungdommen noen timer, eller fra ett eller flere døgn i måneden. Avlasting for barn eller ungdom foregår i ditt eget hjem, skriver kommunen på sin hjemmeside. (ekstern lenke)

Avlastning for voksne innebærer sosial kontakt og bistand til daglige aktiviteter noen timer i uken, og kan også foregå i brukerens hjem.

Det er ikke nødvendig med formelle kvalifikasjoner, men kontaktskapende evner, interesse for andre, og gode samarbeidsevner er viktig.

Avlastere må legge fram gyldig politiattest.

Kommunen tilbyr lønn i henhold til avtaleverk, og gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Ta kontakt med Malvik kommune servicetorget e-post: servicetorget@malvik.kommune.no eller på telefon 73 97 20 00.