Vil ha nye haller på Vikhammer og i Hommelvik

150
Illustrasjon: fasade basishall
Mandag ble det kjent at flertallet av lokalpolitikerne i Malvik går inn for å sette av midler til å bygge ny idrettshall i Hommelvik i 2020/21.

Samtidig har Malvik idrettsråd avholdt møte med lokalpolitikerne for å få tatt med ny basishall i den planlaget byggingen av ny Vikhammer ungdomsskole.

– Malvik idrettsråd ser på dette som et meget positiv utspill. Malvik kommune har store utfordringer for ivaretakelsen av kroppsøvingsfaget for elever ved Hommelvik skolene. Samtidig er behovet stort for de typiske innendørsidrettene i Hommelvik.

– Ny hall i Hommelvik har vært på agendaen for idrettsrådet siden 2015, og dette er en stor julegave til idretten i Malvik fra våre folkevalgte, sier lederen i Malvik idrettsråd, Arne Kr. Fredriksen til Malviknytt.

– Vil dette får noen betydning for det videre arbeidet for basishall på Vikhammer?

– Malvik idrettsråd vil jobbe parallelt med Basishall i forbindelse med ny ungdomsskole på Vikhammer. Idrettsrådet ser ikke ny hall i Hommelvik som erstatning for basishall, men i tillegg til, sier Fredriksen.

– Behovet for basishall er like stort som tidligere. Samtidig vises det et så stort engasjement fra idrettens side med tanke på investering og drift, at det ville være utenkelig å stoppe prosessen for prosjekt basishall. Utfordringen for idretten vil være å få overbevist våre folkevalgte om de gevinster og muligheter som ligger i en slik hall.

– Idrettsrådet vil definitivt fortsette sitt arbeid med anleggsutvikling så lenge det er behov og mangel på tilbud. Idrettsrådet ser at det kan være muligheter for realisering av begge hallene. Idretten i Malvik har nå blitt hørt med tanke på anleggssituasjonen i kommunen vår, men dette tilsier ikke at vi er ferdig med anleggsutbyggingen for et godt nok tilbud for hallidretten, sier Arne Kr. Fredriksen i en kommentar.

I fare for at man blir oppfattet som mye vil ha mer, tilsier tallgrunnlag at Malvik kommune vil være likestilt med tilbud som Orkdal kommune ved bygging av basishall.

– Hvilke signaler fikk idrettsrådet på torsdag av de samme politikerne  som mandag fortalte at de går for ny hall i Hommelvik? 

– Malvik idrettsråd fikk ingen direkte signaler på det ene eller det andre, men det var tydelig at økonomi har en stor rolle i denne prioritering. Med det i bakhode har politikere vært tydelige på at hall i Hommelvik er sårt tiltrengt. Politikere var også tydelig på at de så behovet for begge.

– Idrettsrådet vil sammen Malvik turn og RG jobbe aktivt  mot kommunens politikere for realisering av basihallen. Basishallen er pr. d.d. inne på to av tre romplanløsninger for ny ungdomsskole på Vikhammer. Idrettsrådet vil jobbe aktivt for å få dette inn i det tredje alternativet som er minimumsalternativet.

– Arbeidet vil nå være å fokusere på kostnader og synergieffekter basishallen vil få ved en realisering på Vikhammer, sier Arne Kr. Fredriksen i Malvik idrettsråd.