Vurderer å vigsle Malvikinger på Svebergtunet

19

Kommunene får fra januar 2018 ansvar for borgerlige vigsler som per i dag utføres av tingretten.

Kommunen har ingen egnede lokaler selv og i den forbindelse vurderer Malvik kommune om de skal leie eksterne rom til dette formålet.

Kommunen har derfor rettet en uforpliktende forespørsel til Svebergtunet og Storsand Gård Camping hvor de ber om tilbud på pris på leie av lokale.

Av henvendelsene går det fram at det vil bli nødvendig å reservere flere dager enn det nødvendigvis blir aktuelt med vigsel.

Rådhuset er ikke egnet

Kommunen har slått fast at de ikke er egnede lokaler i Rådhuset i Hommelvik.

(Saken fortsetter under bildet)

– Rådmannen har vurdert at Bruket Kulturhus er best egnet av de kommunale lokalene, men vi har i tillegg henvendt oss til to eksterne for å få tilbud, forklarer Stabsrådgiver Bjørg Løkken i Malvik kommune.

– Vi har ingen god statistikk når det gjelder borgerlige vigsler av Malvikinger så det kan dreie seg om alt fra 10 til 20 vigsler i året, sier Løkken.

– Målet for kommunen er å fatte en beslutning om dette i løpet av denne uka, forteller hun.

Fredag er vigselsdag

Kommunestyret vedtok den 30.oktober at Christine Elveland, Zhanna Kartum og Renate Eliassen skulle være vigslere i tillegg til ordfører Ingrid Aune (AP) og varaordfører Ole Herman Sveian (SP).

De må nå forberede seg på å vigsle Malvikinger på fredager i de neste to årene. For i utgangspunktet settes annenhver fredag av til vigsler. Unntatt i sommersesongen juni, da skal man kunne vies i Malvik hver fredag.

Kommunestyret vedtok også, etter en kort debatt, at de reelle kostnadene kommunen får som vigselsmyndighet i 2018 skal synliggjøres i regnskapet for 2018.

Siden det er stor usikkerhet rundt hvor mange vigsler det kan være snakk om, har kommunen bedt om å ha mulighet til å avbestille lokalene kostnadsfritt innen en nærmere angitt frist.

Malvik kommune foreslår at denne fristen settes til 10 dager før reservert dato.

Kommunens krav til lokalet:
· Plass til minimum 30 gjester med sitteplasser til alle.
· Pent bord med duk, blomsterdekorasjon og pene lysestaker med levende lys foran i lokalet hvor vielsen skal foregå.
· Fem pene stoler ved bordet til henholdsvis brudepar, forlovere og vigsler.
· Må være tilpasset bevegelseshemmede – lett adgang til lokalet og tilgang til handicaptoalett.
· Rommet skal i utgangspunktet være reservert kl. 10 ‐ 15 annenhver fredag i januar‐mai 2018, hver fredag i juni og annenhver fredag fra 24. august.