Krever folkeavstemning

Foto: privat

FrP og Høyre vil ha folkeavstemning og vil fjerne E-skatten.

FrP og Høyre fremmer i Formannskapet i i dag krav om å utsette Rådmannens  forslag til interkommunalt samarbeid om infrastrukturområdet.

Foto: privat

Dette skriver (f.v.) Lill Harriet Sandaune (FrP) og Eva Lundemo (H) i en pressemelding.

I dagens Formanskapsmøte fremmer de to partiene  følgende forslag:

  1. Formannskapet mener at interkommunale samarbeid om viktige kommunale oppgaver bidrar til å flytte for mye makt og myndighet bort fra folkevalgte organ. Formannskapet vedtar derfor at det ikke skal inngås interkommunalt samarbeid om infrastrukturområdet.
  2. Formannskapet mener at en større og mer robust kommune må vurderes på nytt for å sikre kompetanse og kvalitet i tjenesteytingen, herunder større og mer attraktive fagmiljø som skal løse kommunens lovpålagte oppgaver i fremtiden. Formannskapet ber derfor rådmannen forberede en folkeavstemning i Malvik angående kommunesammenslåing med Trondheim eller Stjørdal kommuner. En eventuell deling av Malvik kommune må også tas med som et mulig alternativ.
  3. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak som redegjør for dette arbeidet, samt en fremdriftsplan for gjennomføring av folkeavstemning.

Les også: Ønsker samarbeid med nabokommunene om flere oppgaver

Fjern E-skatten

I det samme Formannskapsmøtet skal også budsjett og økonomiplan behandles.

– Der vil vi fra Høyre og FrP fremme et felles forslag der vi ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med et budsjett med halvering av eiendomsskatten i 2018, og total utfasing i løpet av økonomiplanperioden, heter det i pressemeldingen.