Foreslår nye pantesatser

116

Miljødirektoratet holder fast på forslaget om å øke panten på bokser og flasker til 2 og 3 kroner for å øke innsamlingen av drikkevareemballasje og redusere forsøpling.

Direktoratet skriver på sine nettsider at de foreslår at de nye satsene tas i bruk fra 1. januar 2018.

Miljødirektoratet har gjennomført høring av forslaget om økte pantesatser, og opprettholder forslaget om å øke panten til 2 kroner for flasker og bokser under en halv liter, og 3 kroner for drikkevareemballasje over en halv liter.

– Pantesatsene har ikke vært justert siden begynnelsen av 90-tallet, og den reelle verdien er omtrent halvert. Vi tror høyere pantesatser på 2 og 3 kroner vil bidra til økt innsamling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Lik pantesats i alle ledd

I dag er pantesatsen mellom produsentene av drikkevarer og utsalgssteder høyere enn pantesatsen du først betaler og deretter får tilbake når du leverer inn tomemballasje i butikken. Dette ble innført for å belønne de utsalgsstedene som tar imot større mengder drikkevareemballasje enn de selger.

Miljødirektoratet foreslår at de nye pantesatsene innføres 1. januar 2018, men at produsentene står fritt til å bruke eksisterende pantesatser frem til 1. september 2018.

Tydeligere pantemerke

Det foreslås også at emballasjen skal merkes tydelig med pantesats for å gjøre det lettere for forbrukerne å skille mellom flasker og bokser med og uten pant.

– Dette vil øke innsamlingen og redusere forsøplingen. Det er bra for miljøet, understreker miljødirektør Hambro.

Vil ha effektiv innsamling

I Norge samler ti ulike retursystemer inn det meste av drikkevareemballasjen. En stor andel av boksene og flaskene har pant. I 2016 ble det samlet inn rundt 1,1 milliarder bokser og flasker med pant i Norge.

Returandelen er høy, men det er fortsatt drikkevareemballasje på avveie som forsøpler miljøet og naturen, heter det i artikelen.