Laveste oktober-ledighet på 30 år

67

I oktober er det 3 300 helt uten arbeid i fylket. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Tallet for Malvik er 153 helt uten arbeid, 70 kvinner og 83 menn, noe som er 2,0 % av arbeidsstokken. Det er en nedgang på seks personer, sammenlignet for tallet fra utgangen av september. 

Sammenlikner vi med oktobertall må vi hele 30 år tilbake for å finne tilsvarende lav ledighetsprosent. Siden høsten 2016 er 630 færre ledige i fylket. Til sammen 923 personer deltar i et arbeidsrettet tiltak i oktober. Det utgjør 0,5 prosent av arbeidsstyrken og gir sammen med ledighetsprosenten en bruttoledighet på 2,4 prosent. Tilsvarende for landet er 3,1 prosent. Vi må tilbake til sommeren 2008 for å finne like lav ledighet i Sør-Trøndelag, skriver NAV i en pressemelding.

Favner bredt
Økende aktivitet i oljesektoren, lave renter, gunstig kronekurs og generelt god optimisme i næringslivet bidrar til lavere ledighet for de fleste grupper.

– Vi ser at ledigheten synker for alle aldersgrupper og spesielt mye for de under 25 år. Samtidig har vi færre ledige innvandrere og stadig færre som går lenge ledig. Arbeidsmarkedet i Trøndelag går godt, med behov for kompetanse innenfor de fleste næringer, sier Arve Winsnes, konstituert direktør i NAV Sør-Trøndelag.

30 prosent for industriyrker

Med unntak av akademiske yrker synker ledigheten innenfor alle yrkesgrupper. Særlig stor er nedgangen innen industrien, men også ingeniør- og ikt-fag har en betydelig nedgang. Siden høsten 2016 er antall ledige innenfor ingeniør- og ikt-fag redusert med 125 personer, innen industrien med 175 og kontorarbeid med 65 personer. Disse tre yrkesgruppene står for over halvparten av ledighetsnedgangen.