søndag, august 19, 2018
Hjem Nyheter Elektrifiseringen av Trønderbanen utsatt

Elektrifiseringen av Trønderbanen utsatt

Togtilbudet skal styrkes, men kostnadsøkning i elektrifiseringsprosjektet av Trønderbanen må først håndteres.

Da statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram i dag var det ingen midler til elektrifisering av Trønderbanen.

Riktig nok skriver samferdselsministeren i en pressemelding, at Trønderbanen er første strekning som får såkalte bimodale togsett til utprøving.

– Vi ønsker at de reisende opplever flere avganger og kortere reisetid. Samtidig må vi jobbe mer med elektrifiseringsprosjektet. Den siste runden med kvalitetssikring av elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen har påvist en betydelig kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner, sier Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

– Vi må nå jobbe for å finne løsninger som får pengene til å strekke lenger. Vi får derfor ikke til anleggsstart i 2018, slik vi opprinnelig ønsket, sier samferdselsministeren.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) er elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen planlagt gjennomført i den første seksårsperioden. Den eksterne kvalitetssikringen som ble ferdigstilt i vår, viste imidlertid at kostnadene har økt med om lag 20 prosent fra anslaget i NTP. Det er derfor naturlig at regjeringen går gjennom prosjektet på nytt, heter det i pressemeldingen.

Bimodale tog

I 2019/2020 er det lagt opp til å prøve ut to nye bimodale togsett i trafikk på Trønderbanen. Bimodale tog kan både hente strøm fra kjøreledningen og kjøre på ikke-elektrifiserte strekninger.

Når togene kjører på ikke-elektrifisert jernbane, driver motorer om bord generatorer for togenes elektriske framdriftsmotorer. Det vil si at togene har med seg sitt eget anlegg for å produsere strømmen de trenger. Når togene settes i trafikk i 2019/2020, vil generatorene bli drevet av mer miljøvennlige Euro 6 dieselmotorer.

På sikt kan det legges til rette for at nullutslippsteknologi, som for eksempel hydrogenbrenselsceller, produserer strømmen om bord. Nye, moderne tog vil også gi langt bedre komfort og en bedre reiseopplevelse enn dagens materiell.