Kreft – angår det meg?

Malvik kommune og Kreftforeningen inviterer til åpent folkemøte om kreft mandag 23.oktober.

Der stiller de spørsmålene angår det meg, mitt nettverk og lokalsamfunnet? Og hva kan jeg selv gjøre?

Økning i antallet krefttilfeller

Det er utviklingen i fremtidens kreftbilde som danner bakteppet for møtet. (Saken fortsetter under bildet)

Kreftkoordinator Anita Valen (t.v.) og Kaja Hovde Bye fra Kreftforeningen

– Ut fra mandatet mitt skal jeg jobbe også med forebyggende tiltak når det gjelder kreft, forteller Kreftkoordinator i Malvik, Anita Valen.

– Mye av jobben min går til nettopp dette å koordinere tiltak for kreftsyke i Malvik. Nå er tanken at vi sammen med kreftforeningen skal snakke om forebygging og livsstil, forteller hun.

– Ideen er at vi skal spre informasjon til innbyggerne om hva man kan gjøre selv for å unngå å få en kreftdiagnose. Man kan jo forebygge til en viss grad.

– Det er jo mange oppslag i media om hva som er farlig og ikke, og noe av det vil vi se nærmere på denne kvelden, sier Anita Valen.

– Vi ønsker å gi faktabasert informasjon slik at folk kan gjøre sine egne valg basert på dette.

Flere eldre gir flere kreftpasienter

Kreftforeningen ser for seg en stor økning av antall kreftpasienter frem mot 2030.

– Vi ønsker ikke å rette en moralsk pekefinger mot folk, men vi vil gjerne informere om hvordan ser det ut i Malvik. Hvordan er situasjonen lokalt.

– Det har vært mange historier om for eksempel kreosot. Er vi mer utsatt her, hva vet vi, hvilke typer kreft rammer de som bor i Malvik, er det noen krefttyper som er spesiell for Malvik og så videre?

– Det skal vi si noe om på dette folkemøtet, forteller kommunalråd i Helse og Velferd, Tone Østvang.

Kreftforeningen sitter på både statistikk og ikke minst kunnskap om dette.

– Det er vårt hovedbidrag, å vise kreftbildet i dag og ikke minst hva vi har i vente. Vi snakker mye om 2030, det er tretten år til. Da er kreftbildet ganske annerledes med at flere og flere får kreft og vi må sette fokus på hvordan kommunene skal håndtere dette i framtida, sier Kaja Hovde Bye i Kreftforeningen.

– Samtidig får vi bedre medisiner og behandling men uansett vil vi få mange mennesker som vil sitte igjen med senskader.

– Så kommunene vil bli utfordret på en helt annen måte enn i dag, forteller Kaja Hovde Bye.

Åpenhet

– Som kommune har vi ikke alle svarene men det er viktig å fortelle hva som skjer og hva har vi av tilbud i dag. Og hva kan hver enkelt gjøre selv for å forbygge men også hva kan hver enkelt gjøre hvis man er uheldig og får en kreftdiagnose selv, sier Tone Østvang.

– Med den økningen vi ser nå angår dette alle og vi finner snart ingen som ikke har et forhold til kreft. Derfor er litt av målet vår å gi folkeopplysning også, sier Tom Anders Stenbro i kreftforeningen.

Her kan du lese mer om det åpne folkemøtet om kreft. (Ekstern lenke)