Fulltegnet emisjon i Selbu Sparebank

Tegningsperioden i Emisjonen ble avsluttet fredag 29. september 2017 kl. 15:00.

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende garantert emisjon i Selbu Sparebank med bruttoproveny på mellom NOK 31,5 millioner og 42 millioner («Emisjonen»).

Fikk du med deg denne: Nå kan du kjøpe en del av Selbu Sparebank  

Styret Selbu Sparebank vedtok i dag, 3. oktober 2017, den endelige tildelingen av egenkapitalbevis tilbudt i Emisjonen. (saken fortsetter under bildet)

Selbu Sparebanks spare- og plasseringsrådgivere i Selbu/Tydal. (Foto: Selbu Sparebank)

Tildelingen ble gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene som fremgår av generalforsamlingens vedtak av 17. august 2017. Det vil utstedes 400 000 egenkapitalbevis i Emisjonen, hvert pålydende NOK 100, og Selbu Sparebank etablerer dermed vedtektsfestet eierandelskapital med NOK 40 000 000, skriver banken i en pressemelding.

Det vil i dag gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 6. oktober 2017.

De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje på eller omkring 16. oktober 2017 (forutsatt rettidig betaling), hvoretter de nye egenkapitalbevisene umiddelbart vil bli overført til tegnernes VPS-konto.

Selbu Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i Emisjonen, står det i pressemeldingen.