Må ha flere Helsesøstre i Malvik

Kommunestyrerepresentant og medlem av det politiske utvalget Oppvekst og kultur i Malvik, Vigdis M. P. Marthinsen, inviterte forleden Stortingskandidat Guro Angell Gimse fra Høyre til Malvik for å informere om helsesøsterdekningen her i Malvik kommune.

Lavterskeltilbud

Lovverket fastsetter at alle kommuner skal ha skolehelsetjeneste i skolen. Formålet med skolehelsetjeneste er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, samt å forebygge sykdom og skader. Tilbudet skal være et lavterskeltilbud på skolen, der elevene kan få tidlig helsehjelp på lavest mulig nivå.

– Helsesøstre skal være et lavterskeltilbud for barn og unge som må styrkes. Vi vet at mange unge sliter med psykiske problemer og tidlig hjelp er viktig, slik at problemene ikke utvikler seg, sier Guro Angell Gimse.

– Det er viktig å forebygge fysiske og psykisk helseplager hos barn og unge på et tidlig tidspunkt og det vil det ha stor betydning for resten av livene deres, legger Vigdis M. P. Marthinsen til.

(saken fortsetter under bildet)

Guro Angell Gimse (t.v.) og Vigdis M.P. Martinsen fra Høyre, vil styrke helsesøstertjenesten i Malvik

Normtall 

Helsedirektoratet har utviklet anbefalte normtall for helsesøsterdekning i de ulike deltjenestene av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Foreslått minimumsnorm for helsesøsterdekning i forhold til elever er basert på en utregning av tiden som trengs for å utføre faglig, anbefalte oppgaver i skolehelsetjenesten. Normen per hele helsesøsterstilling er 300 elever i barneskolen, 550 i ungdomsskolen og 800 i videregående skole.

– Mange barn og unge trenger noen å snakke med, og som tar deres bekymringer på alvor. Helsedirektoratet har utarbeidet normtall på hvordan dekningen på helsesøstre bør være, og dette har vært en viktig sak for både meg og for Malvik Høyre.

– Disse normtallene sier at det bør være 300 elever per helsesøster i barneskolen og 550 elever på ungdomstrinnet. Det mangler hele 3,3 stillinger som helsesøster i Malvik-skolen for å nå opp til Helsedirektoratets norm på helsesøsterdekning, forteller Vigdis M. P. Marthinsen.

Avvik i Malvik

Bruker man normtallene fra Helsedirektoratet opp mot det antall elever det er ved hver enkelt Malvik-skole, kommer man frem til hvilket avvik det er ved de ulike skolene.

– Bare her på Saksvik mangler de per i dag helsesøster i hele 70% stilling i forhold til normen som Helsedirektoratet har gitt. I følge tall jeg har fått fra kommunen, er det faktisk avvik på hele 85% stilling ved Sveberg skole og nesten 30% ved Hommelvik Ungdomsskole, forteller Vigdis M. P. Marthinsen.

– I utgangspunktet burde nok dette ha løst seg uten at det er fastsatt en norm, men når vi ser hvor få helsesøstre som er ansatt i Malvik over flere år, kan det se ut til at det er behov for å anbefale et normtall, sier Guro Angell Gimse.

Rekordvekst nasjonalt

I følge regjeringen.no har det vært rekordvekst i ansatte på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, og at tall fra SSB viser at veksten har vært den største økningen noensinne.

– Det har vært en rekordvekst i antall ansatte på helsestasjoner nasjonalt, og jeg er glad for at regjeringen har satset på dette. Høyre har bevilget penger til 418 nye årsverk til skolehelsetjenesten, da er det synd at Malvik fremdeles mangler nesten fire helsesøsterstillinger. Det er viktig at de lokale politikerne prioriterer dette når de får midler som er tiltenkt dette formålet, sier Guro Angell Gimse.

– Ja, regjeringen har økt bevilgningen til helsestasjoner hvert eneste år i perioden fra 2014 til nå. Vi skulle derfor hatt gode muligheter til å styrke bemanningen og tjenestetilbudet i helsestasjonen også her i kommunen, forteller Marthinsen som legger til at hun vil fortsette å jobbe for dette her i Malvik.