Helsekøene går ned med FrP 

212

Leserinnlegg fra Lill Harriet Sandaune, 2.kandidat for Sør-Trøndelag FrP: 

Fremskrittspartiet gikk for fire år siden til valg på å redusere helsekøene. For oss var det nemlig urimelig at mennesker måtte vente lenge i helsekø, og fikk livet satt på vent. I regjering har vi derfor styrket sykehusøkonomien, og sikret at ventetidene for behandling går ned. Det har gjort at helsekøene er redusert med flere titusen personer. For oss handler dette om å ta pasientene på alvor.

Fremskrittspartiet er opptatt av å ta i bruk all ledig kapasitet i hele helseNorge, både private og offentlige behandlingssteder. For oss er det også helt selvsagt at det er staten som skal ta regningen, uansett om man velger offentlig eller privat behandling. I regjering har vi derfor innført ordningen med fritt behandlingsvalg, som gjør at mange pasientgrupper nettopp får tatt i bruk ledig kapasitet hos private helsetilbud, uten ekstra kostnad.

Hele 3500 personer har benyttet seg av ordningen med fritt behandlingsvalg. Dette er mennesker som med all sannsynlighet fortsatt ville stått i kø dersom Arbeiderpartiet satt i regjering. For Arbeiderpartieter motstandere av at norske pasienter skal få benytte ledig kapasitet hos private helsetilbydere. Det er rett og slett motstandere av en ordning som gir pasientene større valgfrihet, og raskere helsehjelp. Forstå det den som kan.

Fremskrittspartiet vil fortsette å redusere helsekøene og ventetidene på behandling. Samtidig vil vi utvide ordningen med fritt behandlingsvalg, slik at flere pasienter får større valgfrihet. Årets valg er altså derfor et verdivalg, der man har valget mellom Arbeiderpartiet som i sin regjeringstid økte helsekøene og Fremskrittspartiet som har senket køen med konkrete tiltak.

Lill Harriet Sandaune

2.kandidat for Sør-Trøndelag FrP